• Динамично търсене по време на писане в търсачката

Сайта RetroWatches.BG има вградена търсачка, която позволява динамично извеждане на резултати, още по време на писане. За да се видят първите резултати трябва, да се въведат поне три символа, в реда за търсене. Предмет на търсенето е съвпадения, в полетата на даден продукт "Продуктово име" и "Модел".

На долната фиг.1 е даден пример за търсене, с въведени три символа 'пол', след което в режим на падащо меню, са изведени получените резултати. Така, ако търсите часовник Полет или полет и напишете в търсачката 'пол', ще получите резултат за всички открити неща. Ако списъка на резултатите е прекалено голям, може да продължите с въвеждането на повече символи, за да прецизирате търсенето..

фиг.1Динамично търсене по време на писане в търсачката

  • Производител: RetroWatches.BG
  • Код на Нещото: Динамично търсене по време на писане
  • SKU: rwp446-h070

Тагове: Динамично търсене по време на писане в търсачката