За RetroWatches.BG


RetroWatches.BG е създаден с идеална цел. Усилията ни са насочени към събиране на информация в различни области на знанието, като публикуваните материали основно, са в областта на механичните часовници, радиотехниката и електрониката.

     Имаме желание да създадем фотобиблиотека на часовникови механизми, които да бъдат полезни на начинаещи и любители занимаващи се с ремонт и възстановяване на часовници.

Всеки който желае може, да изпраща свои статии или ревюта за публикуване при нас.


В RetroWatches.BG е създадена възможност да се разменят неща за колекциониране или използване. За повече информация вижте "Условия за ползване"