Количка

Вашата кошницата е празна!

Ако четете това съобщение, най-вероятно вие нямате права за достъп до съответния ресурс. Системата на RetroWatches.BG притежава гъвкава функционалност за управление на всички структури в нея. Достъпа до страници и ресурси се базира на стройната логика, за ползване на права наследени от различни Потребителски Групи. Възможно е освен правата наследени от групи, рестрикцията да се прилага конкретно върху дадена категория или дори отделна страница. Потребителите в RetroWatches.BG не са с еквивалентни или еднакви права за достъп, най-често те са организирани в йерархия с различни степени на достъп.